ReadyPlanet.com


การทำธุรกิจออนไลน์ คืออะไร


 

การทำธุรกิจออนไลน์ คืออะไร


การทำธุรกิจออนไลน์ ก็คือการขายของบนเว็บไซต์โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อย่างการที่เรานำรูปสินค้ามาลงขายบนเว็บไซต์ของเราที่ลงทุนจ้างทำเว็บไซต์โดยเฉพาะของเราเอง หรือเรานำรูปสินค้าไปลงขายผ่านทางเว็บไซต์ที่ฟรี เช่น
Facebook เป็นต้น การบริหารธุรกิจออนไลน์ การเริ่มทำธุรกิจออนไลน์สิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือการโปรโมทเว็บไซต์ของเราให้เป็นที่รู้จักและทำให้ลูกค้าสนใจในเว็บไซต์ของเราให้ได้ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการโปรโมทเว็บไซต์อยู่มากมายหลายวิธี ยิ่งเว็บไซต์ของเราเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่ก็จะเป็นโอกาสให้เราสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นเช่นกัน เมื่อเราสามารถโปรโมทเว็บไซต์ของเราให้เป็นที่รู้จักแล้ว ต่อมาคือเราจะต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น ปรับปรุงให้เว็บไซต์มีอะไรที่แปลกใหม่ออกไปจากเดิม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า ค่อยๆพัฒนาจากสิ่งต่างๆรอบตัวไปก่อน แล้วจะสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้ในอนาคต

ข้อมูลจาก : gclubPost by น้องหนู :: Date 2018-03-26 11:52:13


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail


Copyright © 2010 All Rights Reserved.