ReadyPlanet.com


วิธีการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ใช้ Paypal


สำหรับลูกค้าบางท่าน ที่ไม่ได้ใช้บริการของ Paypal และไม่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ท่านสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM หรือใช้ Mobile Banking ได้ดังนี้ค่ะ 

ชื่อบัญชี: บริษัทโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย / สาขารัชดา-ห้วยขวาง
ประเภทกระแสรายวัน
No: 089 - 1 - 00289 - 0
----------------------------------------------------------------------
ธนาคารกรุงเทพ / สาขาซอยอารีย์
ประเภทกระแสรายวัน
No: 127 - 3 - 14068 - 9
---------------------------------------------------------------------
ธนาคารกรุงไทย / สาขาหอการค้า
ประเภทออมทรัพย์
No: 980 - 1 - 27768 8 
---------------------------------------------------------------------
หลังจากนั้นกรุณาแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่ 02-275-7023  หรือ email: waterpik@conice.co.th ค่ะ 
 
เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางบริษัทฯจะรีบส่งสินค้าให้ค่ะ
 
 


Post by waterpikthailand (waterpik-at-conice-dot-co-dot-th) :: Date 2015-03-16 16:24:05


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail


Copyright © 2010 All Rights Reserved.